Lagene

Velkommen til Rebbenesøya

 

Rebbenesøy UtViklingslag

 

Leder: Irene Larsen - 95811905

Nestleder: Ednar Paulsen - 91576012

Sekretær: Evy Jakobsen - 48190847

kassere: Jonny Engvik - 95782792

Styremedlem: Magne Grønnslett - 41652706

Styremedlem: Lena Engvik - 95817014

Vara: Per Svein Pedersen

Vara: Svein Ivar Kristiansen

Vara: Gudmund Pedersen

 

Revisor: Elisabeth Warvik

**

Laget er en høringsinstans mellom kommune og innbyggerne på øya og bidrar til kommunale planer for distriktene.

 

**

 

Rebbenesøy UIL

 

Leder: Aina Olaisen - 41120023

Nestleder: Hugo B. Hansen - 95251514

Kassere: Jonny Engvik - 95782792

Sekretær: Tor-Ivan Larsen - 90980917

Styremedlem: Liz Nilsen - 48292861

Vara: Bjørn-Leif Paulsen

Vara: Lena Engvik

 

Revisor: Elisabeth Warvik

 

**

Laget eier ungdomshuset som ligger 1,5 km sør for fergeleiet.

Laget drifter også 1,5 km lysløype hvor det er satt opp lavvo som er til bruk for alle.

Vi arrangerer bygdefester og bingoer.

Hver høst avholdes det medlemsfest.

**

 

Webansvarlig for hjemmesiden - Lena Engvik