Lagene


Rebbenesøy UtViklingslag

Gjelder for 2020

Leder: Irene Larsen - 95811905

Nestleder: Ednar Paulsen - 91576012

Kassere: Lena Engvik - 95817014

Sekretær: Jonny Engvik - 95782792

Styremedlem: Magne Grønnslett - 41652706

Styremedlem: Daniel Sørsen - 90262320

Vara: Evy Jacobsen

Vara: Anita Paulsen

Vara: Kristin Sørensen


Revisor: Elisabeth Warvik

**

Laget er en høringsinstans mellom kommune og innbyggerne på øya og bidrar til kommunale planer for distriktene.


**


Rebbenesøy Ungdom og idrettlag

Gjelder for 2020

Leder: Aina Olaisen - 41120023

Nestleder:  - Liz Nilsen - 48292861

Kassere: Jonny Engvik - 95782792

Sekretær: Lena Engvik - 95817014

Styremedlem: Daniel Sørensen - 90262320

Vara: Bjørn-Leif Paulsen


Revisor: Elisabeth Warvik


**

Laget eier ungdomshuset som ligger 1,5 km sør for fergeleiet.

Laget drifter også 1,5 km lysløype hvor det er satt opp lavvo som er til bruk for alle.

Vi arrangerer bygdefester, bingoer etc.


**


Webansvarlig for hjemmesiden - Lena Engvik