Lagene


Rebbenesøy UtViklingslag

Gjelder for 2024

Leder: Irene Larsen - 958 11 905

Styremedlem: Ednar Paulsen - 915 76 012

Styremedlem: Audun Iversen - 900 40 615

Styremedlem: Lena Engvik - 958 17 014

Styremedlem: Jonny Engvik - 957 82 792

Styremedlem: Lena Andreassen - 477 58 577

Vara: Evy Jakobsen

Vara: Anita Paulsen

Vara: Liz Marion Nilsen

Valgkomite: Bente Gebhardt

Revisor: Johnny Andreassen

**

Laget er en høringsinstans mellom kommune og innbyggerne på øya og bidrar til kommunale planer for distriktene.


**


Rebbenesøy Ungdom og idrettlag

Gjelder for 2024

Leder: Aina Olaisen - 41120023

Nestleder: Peter Paulsen

Kasserer: Jonny Engvik

Sekretær: Lena Engvik

Styremedlem: Liz Nilsen

Styremedlem: Marit Agnarsdatter

Vara: Bjørn-Leif Paulsen

Vara: Ednar Paulsen

Revisor: Johnny Andreassen


**

Laget eier ungdomshuset som ligger 1,5 km sør for fergeleiet.

Laget drifter også 1,5 km lysløype hvor det er satt opp lavvo som er til bruk for alle.

Vi arrangerer bygdefester, bingoer etc.


**


Webansvarlig for hjemmesiden - Lena Engvik