Lagene


Rebbenesøy UtViklingslag

Gjelder for 2022

Leder: Jonny Engvik - 957 82 792

Nestleder: Ednar Paulsen - 915 76 012

Sekretær: Lena Engvik - 958 17 014

Kasserer: Audun Iversen - 900 40 615

Styremedlem: Irene Larsen - 958 11 905

Styremedlem: Lena Andreassen - 477 58 577

Vara: Evy Jacobsen

Vara: Anita Paulsen

Vara: Kristin Sørensen


Revisor: Johnny Andreassen

**

Laget er en høringsinstans mellom kommune og innbyggerne på øya og bidrar til kommunale planer for distriktene.


**


Rebbenesøy Ungdom og idrettlag

Gjelder for 2022

Leder: Aina Olaisen - 41120023

Nestleder: Liz Nilsen - 48292861

Kasserer: Jonny Engvik - 95782792

Sekretær: Lena Engvik - 95817014

Styremedlem: Bjørn-Leif Paulsen - 414 16 799

Styremedlem: Marit Agnarsdatter - 976 66 075

Vara: Kristin Sørensen

Vara: Peter Paulsen

Revisor: Johnny Andreassen


**

Laget eier ungdomshuset som ligger 1,5 km sør for fergeleiet.

Laget drifter også 1,5 km lysløype hvor det er satt opp lavvo som er til bruk for alle.

Vi arrangerer bygdefester, bingoer etc.


**


Webansvarlig for hjemmesiden - Lena Engvik